Hotel Continental

halmstadhistoria


Hotel Continental finns beläget i

kvarteret Makrillen på Kungsgatan i gamla Halmstad. Byggnaden uppfördes 1903 av byggmästare S A Johansson.


Huset formgavs i jugendstil av den excentriske Stadsarkitekten Sven Gratz från Lomma. Byggnaden är inspirerad av tysk tegelarkitektur i nygotik och nyrenässans samt wiensk nyklassicism med en hög sockel huggen av kvadersten. Fasaden är beklädd med ett gulaktigt tegel, troligtvis Skånskt eller danskt tegel med mönstermurning i brunt och vitt. Husets hörnparti är brett med burspråk och var ursprungligen krönt med ett högt torn, som tyvärr har blivit stympat. På fasaden finns också dekorativt utformade ankarjärn.


STADSARKITEKTEN

SVEN GRATZ

Sven Gratz var en mycket originell

person och det finns otaliga historier om hans ibland chockerande idéer och påhitt. Borgmästare Bissmark skrev en skildring av honom och den ger en god bild av Sven Gratz från hans första tid som stadsarkitekt.


"1890 dök i Halmstad upp en ung arkitekt, bördig från Lomma, utrustad med en skånings självsäkerhet, men dessutom med ett temprament som ingalunda anses karakteristiskt för hans landsmän. Han visste vad han ville och hade en framåtanda, som gjorde honom till en mycket anlitad arkitekt. Han hade en stämma som hördes från Stora Torg till Norre Port och som sällan låg obegagnad. Man behövde bara sticka in huvudet i en teatersalong eller i en restaurang för att kunna förvissa sig om att Gratz var där.”


Sven Gratz fick rätt i att hans verk skulle bli ihågkomna och de flesta av hans stora

och pampiga hus finns fortfarande kvar.

En av dessa ståtliga byggnader rymmer

sedan 1956 Hotel Continental.


halmstad i världen


För att hitta ursprunget till Halmstads tre hjärtan får man gå långt tillbaka i tiden, till Valdemar Sejr som var kung i Danmark

1202-1241. Han hade en sonson,

Erik Knutsson, som blev hertig över de fyra södra häraderna i Halland.

En annan son till Valdemar, Nils, blev greve av Halland och hans sonson Jakob Nilsson erhöll 1283 de fyra nordliga häraderna i Halland som sitt grevskap.

Alla dessa ättlingar till Valdemar bar hjärtan i sina vapen. Från 1450 är det belagt att det finns ett fält med hjärtan i den danska kungaskölden och det anses som ställt utom allt tvivel att det är hertigarnas och grevarnas av Hallands vapen som här insatts.

Då Christian IV 1603 skulle förläna Halmstad ett vapen hade hjärtan i trehundra år funnits inom Hallands gränser som vapensymbol och hjärtan symboliserade sedan 150 år Halland i den danska kungaskölden.

Det förefaller ha varit naturligt för den

danske regenten att ge Hallands residensstad den hjärtliga symbolen.